Silah taşıma ruhsatını kimler alabilir ?
Silah taşıma ruhsatını kimler alabilir ?

Kimler Silah Taşıma Ruhsatı Alabilir?

Polis, asker gibi bir meslek grubuna müdahil olmadığınız sürece silah taşıyabilmeniz için silah taşıma ruhsatı almanız gerekmektedir. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler hakkında kanuna göre kimlerin silah taşıma ruhsatı alabilecekleri açıkça belirtilmiştir.

Silah almaya herhangi bir engel hali bulunmayan, 21 yaşını geçmiş ve Türk vatandaşı olan ve çalıştığı meslek grubuna göre yeterliliği olan kimseler silah taşıma ruhsatı alabilirler.  Silah taşıma ruhsatı almak için malvarlığınızın bütünlüğünün tehlikede olması veya can güvenliğinizin bulunmaması gerekmektedir. Can güvenliği tehlikede olan insanların bu tehditleri resmi olarak belgeleyip valilik makamlarına başvuruda bulunmaları gerekmektedir.  Bu tamamen valilik onayından geçen bir taşıma ruhsatı çeşididir.

Hangi Meslekler Silah Taşıma Ruhsatı Alabilir?

Bunun haricinde belirli meslek gruplarına göre belli başlı taşıma ruhsatları belirlenmiştir. Bunlar kişilerin mal varlığını ve can varlığını korumak için kendilerine tanınmış olan bir haktır. Şirket cirosu yüksek olan kişiler, bünyelerinde 50 den fazla sigotalı işçi (18000 iş günü prim yatırlmış olması lazım ) çalıştıran kişiler, kuyumcular, kuyumculuk işi ile uğraşan toptancılar, döviz bürosu sahipleri, para taşımacılığı yapan mutemetler, büyük sürülere sahip olan sürü sahipleri, büyük topraklara sahip olan toprak sahipleri, yurt dışı lisansı olan gemi kaptanları, emniyet mensupları, askeri personeller, avukatlar gibi meslek grupları silah taşıma ruhsatı rahatlıkla alabilmektedir.

Kimler Silah Taşıma Ruhsatı Alamazlar?

Silah taşıma ruhsatı almak için ilk şart kişinin 21 yaşını doldurmuş olması ilk şarttır. 21 yaşını doldurmamış kimseler silah taşıma ruhsatı alamazlar. Bu tabanca almak için geçerli bir faktördür. Yivsiz av tüfeği almak için 18 yaşını bitirmiş olmak yeterlidir. Bunun dışında 6136 sayılı ateşli silahlar kanununa muhalefetten ceza alan kimseler yani bulundurma ruhsatını bulunduğu konumdan başka bir yere götüren bir kişi veya silah ruhsatının süresi geçtiği halde yenilemeyen bir kişi veya belli özelliklerden dolayı silah taşıma ruhsatı alıp, bu niteliği kaybettikten sonra 6 ay içerisinde resmi kurumlara bildirmeyen kişiler silah ruhsatı alamazlar. Ayrıca uyuşturucu madde kullanan kişiler, psikolojik, nörolojik ve fizyolojik olarak silah almaya engel hali bulunan kişiler silah ruhsatı alamazlar.

Silah Taşıma Ruhsatı Nasıl Alınır?

Silah taşıma ruhsatı almak için belirli prosedürler ve işlemler gerekmektedir. Silah taşıma ruhsatı alabilmek için öncelikle kişilerin başvuru dosyalarını hazırlamaları gerekmektedir. Bu başvuru dosyasının içinde sağlıkla ilgili almanız gereken bir belge de yer almalıdır. Bu belgeyi almak için size en yakın sağlık kuruluşuna giderek “Silah Ruhsatı Taşıyabilir Belgesi” almak istediğinizi söylemeniz gerekmektedir. Bu belgeyi 7 doktordan yani doktor heyet kurulundan geçirerek imzalatmanız ve dosyaya eklemelisiniz.

Şirket cirosundan silah taşıma başvurusu yapacak olan bir kişinin, vergi dairesinden şirket beyannamesini resmi olarak almak zorundadır. Bunun dışında yöneticisi veya şirket ortağı olduğu kurumla ilgili resmi evrakların diğer şirket ortaklarınca kişinin silah edinmesinde sakınca olmadığına dair belge almalıdır. Gerekli evrakların tamamlanması durumunda ise oturdukları mesken doğrultusunda kolluk birimlerine giderek silah taşıma ruhsatı için başvuruda bulunabilirler. Bu başvuru sırasında kişilerin parmak izi balistik kayıtları alınır. Akabinde tüm işlemleri halletmeniz durumunda kaymakamlıklara müracaat ederek silah taşıma ruhsatınızı almak için başvuruda bulunabilirsiniz.

Silah Taşıma Ruhsatı Almak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Silah taşıma ruhsatı alabilmeniz için dosyanızda hazırda bulundurmanız gereken belgeler aşağıdadır.

  • Silah taşıma veya bulundurma, silah satın veya devir alma talebine ilişkin dilekçe,
  • Vukuatlı nüfus kayıt örneği,
  • Nüfus cüzdan fotokopisi (nüfus cüzdanı aslı müracaat esnasında aranacak, diğer belgelerle birlikte karşılaştırma yapıldıktan sonra ilgiliye iade edilecektir. Nüfus cüzdanında vatandaşlık numarası bulunmayanlardan vatandaşlık numarası istenecektir),
  • Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,
  • Silah ruhsatı istek formu, (İl Emniyet Müdürlüklerinden temin edilecek.)
  • Arşiv kayıtlarını içeren adli sicil belgesi, (Dilekçede silah ruhsatı için olduğu belirtilecek.)
  • Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu
  • İkametgah belgesi, (1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu hükümleri gereğince arkası mıntıka karakolundan tasdik ettirilecek.)