Silah Bulundurma Ruhsatı Nasıl Alınır?
Silah Bulundurma Ruhsatı Nasıl Alınır?

  • Devlet hastanesinden alınan, tam teşekkülü doktor raporu,
  • Adli sicil belgesi,
  • Nüfus kayıt örneği,
  • Yerleşim yeri bildirgesi ve silah alma sebebini anlatan bir dilekçe.

Ayrıca, başvuru sırasında dosya için parmak izi alınması da zorunludur. Bu işlemlerin ardından, silah ruhsatı almak isteyen kişinin oturduğu yerin kolluk birimleri tarafından kontrolünden sonra silahlarını meskenlerinde bulundurabilirler.

Ancak iş yerleri için farklı bir prosedür uygulanmaktadır. İşyerinde silah bulundurabilmek için işyeri açma ve çalıştırma izninin olması gerekir. Bunun haricinde ;

Ticaret odası ve Esnaf sanatkarlar odasına kayıt ve İşyerinin faaliyette olması gerekir.

Düzenlenen silah alma ruhsatı sadece düzenlendiği adreste bulundurulabilir. Başka bir adrese götürülemez. Silah taşıma ruhsatı alabilmek için başvuruların en önemli sebeplerden biri can güvenliğini yada malvarlığını korumaktır. Can güvenliği tehlikede olan ve silah alma ruhsatı talebinde bulunan kişilerin yapılan tehditleri belgeleyip valiliğe sunması gerekir.

Meslek gruplarına göre de taşıma ruhsatı belirlenmiştir. Bu durum, meslekleri gereği can ve mal varlıklarını korumak için kendilerine verilen haktır.

Şirket cirosu yüksek kişiler, bünyelerinde çok eleman çalıştıranlar, döviz şirketi sahipleri, kuyumcular, toptan kuyumculuk işi yapanlar, para taşımacılığı yapan mutemetler, büyük sürülere ve topraklara sahip olanlar, yurtdışı lisansı olan gemi kaptanları, askerler, polis memurları, avukatlar gibi meslek grupları silah taşıma ruhsatı rahatlıkla alabilirler.

Silah ruhsatının iptali için belli durumlar oluşması gerekir. 6136 ateşli silahlar kanununu muhalefetten ceza alan kişiler, silah ruhsatını yenilemeyen veya belli nedenlerle silah taşıma ruhsatı alıp bu niteliğini kaybettikten sonra 6 ay içinde resmi kuruma bildirmeyenlerin silah taşıma ruhsatı iptal edilir. Bir kişi silahını bulundurması gereken konumdan başka konuma götürürse, ruhsatı derhal iptal edilir ve ömür boyu bir daha silah bulundurma ruhsatı alamaz. Ayrıca, uyuşturucu madde kullananlar, psikolojik, nörolojik ve fizyolojik olarak silah almaya engel durumu bulunanlar silah taşıma ruhsatı alamazlar.