2022 yılı ruhsat harç tutarları
2022 yılı ruhsat harç tutarları

2022 Yılı Silah Ruhsat Harç Bedelleri & Kurumlar Vergisi,Ciro ve Gelir Vergisi Miktarları

 

2022 Yılı Silah Taşıma ve Bulundurma Ruhsatı Harçları resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Buna göre 2022  yılı silah ruhsat harç miktarları aşağıdaki miktarlara çıkarılmıştır.

Taşıma Ruhsatı Harç Bedeli          = 10.359,00 TL
Bulundurma Ruhsatı Harç Bedeli = 3.315,10 TL
Yivsiz Av Tüfeği Ruhsatı               = 80.20 TL  olarak belirlenmiştir.

Silah Ruhsatı Kart Ücreti              = 100.00 TL


2022 yılı ocak ayından itibaren yeni silah ruhsat  harç miktarıları yukarıda belirtilen şekilde yatırılacaktır.

01.01.2022 tarihinden itibaren Taşıma Ruhsatı Kart Ücreti : 100,00 TL Bulundurma Ruhsatı Kart Ücreti : 100,00 TL
Ciro miktarından 26,500,00 TL ve üzeri cirosu olanlar Ciro Miktarı nedeniyle silah taşıma ruhsatı alabileceklerdir.

Yıllık Satış Tutarı veya Ödenen Vergiden dolayı Tahsatı Verilebilmesi için =

2021 Yılı Kurumlar Vergisi     = 420.000,00 TL

2021 Yılı Gelir Vergisi            = 200.000,00 TL

2021 Yılı Satış Tutarı (Ciro)  = 26.500.000 TL